Skip to content

วิธีเล่นกล้าม: เคล็ดลับสำหรับความแข็งแกร่งและสุขภาพกล้ามเนื้อ

อยากสร้างกล้ามไวที่สุด ต้องเล่น 5 ท่านี้ !  Fit Design

วิธีเล่นกล้าม: เคล็ดลับสำหรับความแข็งแกร่งและสุขภาพกล้ามเนื้อ

อยากสร้างกล้ามไวที่สุด ต้องเล่น 5 ท่านี้ ! Fit Design

วิธีเล่นกล้าม เพิ่มผลการค้นหาใน Google

การเล่นกล้ามเป็นกระบวนการที่ทำให้กล้ามเนื้อเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น หากคุณอยากให้กล้ามเนื้อของคุณโตขึ้นอย่างรวดเร็วและคงทนต่อการใช้งาน นี่คือบทความที่จะพูดถึงวิธีเล่นกล้ามเล่นเวทที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยให้ความสำคัญในการกำหนดจุดเป้าหมายที่ต้องการ การเล่นท่าอย่างถูกต้อง หลักการ “เกร็ง หน่วง นำ” และการทำให้กล้ามเนื้อหมดแรงก่อน นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่เข้มข้นเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมในกระบวนการเล่นกล้ามเนื้อด้วย

#1 | กำหนดจุดที่ต้องการ

ก่อนที่เราจะลงมือเล่นกล้ามนั้น เราต้องกำหนดจุดเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน นั่นคือต้องการให้ส่วนไหนของร่างกายมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น และต้องกำหนดว่าเราต้องการกล้ามเนื้อในรูปแบบไหน เช่น เน้นกล้ามเนื้อหรือว่าเน้นลีน เพื่อให้สามารถเลือกแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้กับเป้าหมายของเรา

#2 | เล่นท่าอย่างถูกต้อง

ท่าที่ใช้ในการเล่นกล้ามเนื้อนั้นถูกออกแบบมาเพื่อสร้างกล้ามเนื้อที่ต้องการอย่างเต็มที่ แต่ถ้าท่าที่ใช้ในการออกกำลังกายหรือท่าที่ฝึกไม่ถูกต้อง ก็อาจทำให้น้ำหนักที่ต้องฝึกในกล้ามเนื้อเปลี่ยนไป การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการเน้นกล้ามเนื้อแต่ละส่วนคือสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้สามารถสร้างกล้ามเนื้อให้ครบถ้วนและเหมาะสม

#3 | ใช้หลักการ “เกร็ง หน่วง นำ”

หลักการนี้คือการเพิ่มความตึงและพยายามเกร็งกล้ามเนื้อมัดก่อนที่จะออกแรงจริงๆ และต้องทำการปล่อยกล้ามเนื้ออื่นๆ ให้คลายลงก่อนด้วย เพื่อให้สามารถโฟกัสกล้ามเนื้อมัดที่ต้องการเล่นได้ถูกจุด

#4 | จังหวะที่ใช้ในการเล่น

จังหวะในการเล่นเกี่ยวกับความเร็วและความเร่งของการเล่นท่าหรืออุปกรณ์ต่างๆ มีผลต่อการโฟกัสกล้ามเนื้อเช่นกัน การยกในจังหวะที่ค่อนข้างช้าลงจะช่วยให้เราสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อที่ต้องการเล่นได้ดีขึ้นและเรียนรู้ท่วงท่าการเล่นท่านั้นๆ อย่างเต็มที่

#5 | การทำให้กล้ามเนื้อหมดแรงก่อน

เทคนิคนี้ทำให้กล้ามเนื้อตรงที่เราโฟกัสนั้นหมดแรงก่อน และเมื่อเรารู้จุดที่กล้ามเนื้อมัดนั้นล้าแล้ว ก็จะสามารถทำให้เราโฟกัสการเล่นกล้ามเนื้อมัดนั้นได้ตรงจุดยิ่งขึ้น โดยการจับความรู้สึกไปยังความล้าของกล้ามเนื้อมัดนั้น

อาหารเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการเล่นกล้ามเนื้อ การเลือกทานอาหารที่เหมาะสมเมื่อเล่นกล้ามเนื้อนอกจะช่วยเสริมพลังและสร้างกล้ามเนื้อให้คมสวยขึ้น ในทางกลับกัน การงดแป้งและทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์เท่านั้นอาจส่งผลเสียต่อร่างกาย เนื่องจากต้องการสารอาหารใน 5 หมู่ในทุกๆ วัน ดังนั้นควรควบคุมอาหารให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อควบคุมปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับ

วิธีเล่นกล้ามเนื้อเป็นกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การกำหนดเป้าหมายชัดเจนและให้ความสำคัญในท่าทางที่ถูกต้องจะเป็นเรื่องสำคัญ และควรให้ความสำคัญในการเลือกอาหารที่เหมาะสมในกระบวนการเล่นกล้ามเนื้อด้วย

วิธีเล่นกล้าม: ความสำคัญของ Weight Training และสิ่งที่ควรรู้

การเล่นกล้ามเนื้อหรือ Weight Training เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากในการพัฒนากล้ามเนื้อ รูปร่างร่างกาย และสุขภาพโดยรวม แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่ไม่เคยเล่นก่อนหรืออาจจะงงๆว่าเริ่มต้นอย่างไร วันนี้เราจะมาสอนคุณเกี่ยวกับขั้นตอนและรายละเอียดของ Weight Training ที่ควรรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการออกกำลังกาย ทั้งนี้ คำว่า “Weight Training” เป็นภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่า การฝึกออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนัก โดยที่น้ำหนักนี้อาจเป็นดั้งเดิมหรืออาจเป็นเวทสำหรับฝึก แต่ละส่วนของร่างกาย เช่น การใช้บาร์เบลในการเล่นบริก หรือใช้ดัมเบลในการเล่นแรค

ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดเกี่ยวกับการเล่นกล้ามเนื้อ เราจะเริ่มต้นจากคำศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้ใน Weight Training:

 1. Load (น้ำหนักที่ใช้): หมายถึงน้ำหนักที่เราใช้ในการฝึก การเล่นกับน้ำหนักที่มากจะทำให้เรายกน้อยลง อย่างไรก็ตาม การเล่นกับน้ำหนักที่มาก อาจทำให้กล้ามเนื้อได้รับการกระตุ้นในการเติบโตและพัฒนามากขึ้น

 2. Reps (จำนวนครั้งที่ยกได้): หมายถึงจำนวนครั้งที่เรายกน้ำหนักในแต่ละครั้ง หรือเลือกที่จะยก

 3. Set (จำนวนครั้งที่ยก): เป็นจำนวนครั้งที่เราทำซ้ำ ๆ กันในชุดหนึ่ง ตัวอย่างเช่นถ้าเรายกน้ำหนัก 10 ครั้งแล้วพัก นั่นคือ 1 set = 10 reps

 4. Rest (ระยะเวลาในการพัก): หมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพักหลังจากทำซ้ำตัวอย่างให้ได้ครบ 1 set

 5. Frequency (ความถี่ในการฝึก): คือจำนวนครั้งที่เราฝึกในช่วงเวลาหนึ่ง อาทิตย์ละกี่ครั้ง หรือฝึกกล้ามเนื้อแต่ละส่วนกี่ครั้งต่ออาทิตย์

 6. Intensity (ความเข้มข้นในการฝึก): เป็นระดับความยากของการฝึก ความเข้มข้นยิ่งสูงก็จะทำให้เราฝึกซ้อมได้เยอะขึ้นในเวลาน้อยลง โดยมักจะใช้น้ำหนักเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้ง

 7. Volume (ปริมาณในการฝึก): หมายถึงจำนวนครั้งที่ฝึกในแต่ละท่าหรือกล้ามเนื้อ ในรูปแบบที่คำนวนจำนวนครั้งที่ยก หรือคำนวนน้ำหนักรวมที่ยก

สำหรับคนที่ฝึกอย่างจริงจังและต้องการความรู้เพิ่มเติม จะมีอีกตัวแปรที่สำคัญคือ 1RM (หรือน้ำหนักที่เรายกได้ครั้งเดียวที่ดีที่สุด) ซึ่งเป็นการวัดน้ำหนักที่เรายกได้ครั้งเดียวเท่าที่ดีที่สุด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดในการกำหนดน้ำหนักที่เหมาะสมในการฝึกเพื่อเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ ตัวอย่างเช่น ถ้าอยากให้กล้ามเนื้ออกใหญ่ขึ้น อาจจะฝึกกันที่น้ำหนักประมาณ 60% ของ 1RM ที่คำนวนได้

หลังจากที่ได้รู้คำศัพท์พื้นฐานแล้ว เราจะมาเริ่มต้นในการวางแผนและเล่นกล้ามเนื้อในวิธีที่ถูกต้อง:

 1. วางตารางการฝึก (Routine): ในการเล่นกล้ามเนื้อควรมีการวางตารางการฝึกแบ่งออกเป็นช่วง ๆ สามารถใช้แผนที่ควรรู้ที่ว่าดังนี้
 • จันทร: ดันไปข้างหน้า (อก)
 • อังคาร: ดึงมาข้างหลัง และงอแขน (หลัง หน้าแขน)
 • พุธ: พัก
 • พฤ: ใช้ขายันพื้น และงอลำตัว (ขา ท้อง)
 • ศุกร์: ยกออกข้างลำตัว และดันขึ้นข้างบน เหยียดแขน (ไหล่ หลังแขน)
 • เสาร์: พัก
 • อาทิตย์: พัก
 1. ความถี่ในการซ้อมกล้ามเนื้อ: สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ควรฝึกกล้ามเนื้อแต่ละส่วนไม่เกิน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เนื่องจากการฝึกแต่ละท่าอาจต้องการเวลาในการซ่อมสร้างและพัฒนากล้ามเนื้อ สำหรับคนที่ฝึกมานานแล้วควรฝึกกล้ามเนื้อแต่ละส่วน 1-2 ครั้งต่ออาทิตย์

 2. ความเข้มข้นในการฝึก: สำหรับมือใหม่ควรเล่นกล้ามเนื้อในระดับความเข้มข้นปานกลาง พยุงการทำท่าให้ถูกต้องและลดโอกาสการบาดเจ็บ ควรใช้น้ำหนักที่เบาเพื่อให้ร่างกายปรับตัวก่อน และค่อยๆ เพิ่มความเข้มข้นเมื่อรู้สึกมั่นใจและพร้อม

 3. ปริมาณในการฝึก: ควรตั้งเป้าหมายในการฝึกให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำซ้ำในหลาย ๆ ท่า และชินกับการฝึก อย่าให้ฝึกกับน้ำหนักที่หนักเกินไป เพราะอาจทำให้ร่างกายเคยชินกับน้ำหนักเก่า หรือไม่สามารถทำซ้ำครั้งต่อ ๆ ไปได้

สุดท้าย หากคุณเล่นกล้ามเนื้ออย่างไม่มีแผนการที่เป็นระบบ โอกาสในการประสบความสำเร็จจะน้อยลง ดังนั้น การวางแผนการฝึกเป็นสิ่งที่สำคัญ ให้คุณเล่นกล้ามเนื้อให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของคุณ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งของร่างกาย

ในสรุป ความสำคัญของการเล่นกล้ามเนื้อคือการวางแผนการฝึกและเล่นกับน้ำหนักที่เหมาะสม ร่วมกับการให้ความสำคัญในเรื่องความถี่ ความเข้มข้น และปริมาณในการฝึก โดยควรปฏิบัติตามตารางการฝึกที่เราได้นำเสนอ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อและมีร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ในทุกๆ ด้านของชีวิต ขอให้คุณมีความสุขและสนุกกับการฝึกกล้ามเนื้อครับ!

Keywords searched by users: วิธีเล่นกล้าม ตารางเล่นกล้าม มือใหม่, เล่นกล้ามอก ไม่มีอุปกรณ์, วิธี เล่นกล้าม อก เห็นผล เร็ว, ท่าเล่น อกล่าง, เล่นกล้ามกินอะไร, เล่นกล้าม 3 เดือน, วิธี เล่นเวท เพิ่ม กล้าม เนื้อ, เล่นกล้ามมีกี่แบบ

Categories: Top 40 วิธีเล่นกล้าม

See more here: vnptbinhduong.net.vn

อยากสร้างกล้ามไวที่สุด ต้องเล่น 5 ท่านี้ !  Fit Design
อยากสร้างกล้ามไวที่สุด ต้องเล่น 5 ท่านี้ ! Fit Design

พบใช่ 44 วิธีเล่นกล้าม.

10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
สอนวิธีเล่นกล้ามอก ยังไงให้โดนมากที่สุด มือใหม่อยากมีกล้ามอกต้องรีบดู [Beginner Series Ep.7] - Youtube
สอนวิธีเล่นกล้ามอก ยังไงให้โดนมากที่สุด มือใหม่อยากมีกล้ามอกต้องรีบดู [Beginner Series Ep.7] – Youtube
10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
5 ท่าสร้างกล้ามหลังส่วนปีก เพิ่มความกว้างของหลังได้ดีที่สุด มีงานวิจัยรับรอง | Fitdesign - Youtube
5 ท่าสร้างกล้ามหลังส่วนปีก เพิ่มความกว้างของหลังได้ดีที่สุด มีงานวิจัยรับรอง | Fitdesign – Youtube
10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
6 ท่า สร้างกล้ามเนื้อ “หน้าอก” ครบทุกมัด ด้วยดัมเบล | สอนละเอียด บอกหมดไม่มีกั๊ก | Fitdesign - Youtube
6 ท่า สร้างกล้ามเนื้อ “หน้าอก” ครบทุกมัด ด้วยดัมเบล | สอนละเอียด บอกหมดไม่มีกั๊ก | Fitdesign – Youtube
10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
วิธีสร้างกล้ามอก ผู้ชาย เห็นผลเร็ว สร้างกล้ามอก ที่บ้าน ด้วยดัมเบลง่ายๆ
วิธีสร้างกล้ามอก ผู้ชาย เห็นผลเร็ว สร้างกล้ามอก ที่บ้าน ด้วยดัมเบลง่ายๆ
เพิ่มกล้ามเนื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อสุขภาพ - พบแพทย์
เพิ่มกล้ามเนื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อสุขภาพ – พบแพทย์
วิธีเล่นกล้ามหัวไหล่ - ฟิตเนส
วิธีเล่นกล้ามหัวไหล่ – ฟิตเนส
ผู้หญิงเล่นกล้ามยังไงให้ขึ้นง่าย ๆ ไม่ง้อยิม!
ผู้หญิงเล่นกล้ามยังไงให้ขึ้นง่าย ๆ ไม่ง้อยิม!
รวมท่าเวทกระชับกล้ามเนื้อด้วยดัมเบล ง่ายแต่เห็นผลชัด
รวมท่าเวทกระชับกล้ามเนื้อด้วยดัมเบล ง่ายแต่เห็นผลชัด
15 ท่าเล่นดัมเบล สร้างกล้ามทั่วร่างกาย ฟิตหุ่นเฟิร์มแบบ Full Body
15 ท่าเล่นดัมเบล สร้างกล้ามทั่วร่างกาย ฟิตหุ่นเฟิร์มแบบ Full Body
วิธีการ เล่นกล้ามให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ เล่นกล้ามให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
5 วิธีสร้างกล้ามเนื้อ สำหรับผู้หญิง ช่วยลดไขมันและลดน้ำหนักเร็วขึ้น
5 วิธีสร้างกล้ามเนื้อ สำหรับผู้หญิง ช่วยลดไขมันและลดน้ำหนักเร็วขึ้น
สอนวิธีเล่นกล้ามหลังให้โดนที่สุด ใครเล่นไม่โดนต้องดู [Beginner Series Ep.8] - Youtube
สอนวิธีเล่นกล้ามหลังให้โดนที่สุด ใครเล่นไม่โดนต้องดู [Beginner Series Ep.8] – Youtube
10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
สอนวิธีเล่นกล้ามหัวไหล่ ยังไงให้โดนมากที่สุด มือใหม่อยากมีกล้ามไหล่ ต้องรีบดู [Beginner Series Ep.9] - Youtube
สอนวิธีเล่นกล้ามหัวไหล่ ยังไงให้โดนมากที่สุด มือใหม่อยากมีกล้ามไหล่ ต้องรีบดู [Beginner Series Ep.9] – Youtube
อยากมีกล้ามหลัง ! ต้องเล่นท่าไหนอ่อครับ - Pantip
อยากมีกล้ามหลัง ! ต้องเล่นท่าไหนอ่อครับ – Pantip
รวมท่าเวทกระชับกล้ามเนื้อด้วยดัมเบล ง่ายแต่เห็นผลชัด
รวมท่าเวทกระชับกล้ามเนื้อด้วยดัมเบล ง่ายแต่เห็นผลชัด
เล่นกล้ามแล้ว หัวล้าน จริงไหม? - Apex Profound Beauty
เล่นกล้ามแล้ว หัวล้าน จริงไหม? – Apex Profound Beauty
ผู้หญิงเล่นเวทเทรนนิ่ง จะ “อ้วนล่ำ” ไหม? - Fitterminal
ผู้หญิงเล่นเวทเทรนนิ่ง จะ “อ้วนล่ำ” ไหม? – Fitterminal
วิดพื้น สร้างกล้ามแขน สร้างกล้ามอก กับตารางวิดพื้น ลดน้ำหนัก ผู้ชาย 30 วัน
วิดพื้น สร้างกล้ามแขน สร้างกล้ามอก กับตารางวิดพื้น ลดน้ำหนัก ผู้ชาย 30 วัน
10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
14 มัดกล้ามเนื้อที่ควรรู้ สำหรับนักฟิตเนสมือใหม่ก่อนเล่นเวท - Atthakorn
14 มัดกล้ามเนื้อที่ควรรู้ สำหรับนักฟิตเนสมือใหม่ก่อนเล่นเวท – Atthakorn
10 ท่า สร้างกล้ามแขน ที่บ้านได้ง่ายๆ ไม่ต้องง้อฟิตเนส Workout At Home | Fit Design - Youtube
10 ท่า สร้างกล้ามแขน ที่บ้านได้ง่ายๆ ไม่ต้องง้อฟิตเนส Workout At Home | Fit Design – Youtube
สูตรเล่นกล้ามไหล่หลัง ใน 1 เดือนให้กล้ามแน่นทำอย่างไร - Fitnessinw.Com
สูตรเล่นกล้ามไหล่หลัง ใน 1 เดือนให้กล้ามแน่นทำอย่างไร – Fitnessinw.Com
Sixpack เล่นยังไงให้โดน: Science Of Sixpack - Fit Junctions
Sixpack เล่นยังไงให้โดน: Science Of Sixpack – Fit Junctions
เพิ่มกล้ามเนื้ออย่างไร ให้ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เพิ่มกล้ามเนื้ออย่างไร ให้ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
7 วิธีสร้างซิกแพคผู้หญิง ให้ได้ผลเร็ว ลดพุง สร้างกล้ามท้อง อวดหุ่นแซ่บ
7 วิธีสร้างซิกแพคผู้หญิง ให้ได้ผลเร็ว ลดพุง สร้างกล้ามท้อง อวดหุ่นแซ่บ
6ท่า สร้างกล้ามแขนด้วยดัมเบลคู่เดียว (อยู่บ้านก็ทำได้) I Fitdesign - Youtube
6ท่า สร้างกล้ามแขนด้วยดัมเบลคู่เดียว (อยู่บ้านก็ทำได้) I Fitdesign – Youtube
ยางยืดเล่นกล้าม ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ยางยืดเล่นกล้าม ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
วิธีการ เล่นกล้ามให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ เล่นกล้ามให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
10 ท่าเล่นกล้ามแขน พร้อมเทคนิคพิชิตให้กล้ามชัด ฟิต สวย | Thomasthailand
3 สไตล์บริหารกล้ามเนื้อรอบหัวเข่า ช่วยให้เข่าเสื่อมช้าลง - Kdms Hospital
3 สไตล์บริหารกล้ามเนื้อรอบหัวเข่า ช่วยให้เข่าเสื่อมช้าลง – Kdms Hospital
5 ท่า สร้างกล้ามเองได้ที่บ้าน – The Gen C Blog
5 ท่า สร้างกล้ามเองได้ที่บ้าน – The Gen C Blog
หลักการออกกำลังกาย Fitt มีอะไรบ้าง วิธีออกกำลังกายที่ถูกต้อง | Nutrilite™ Thailand
หลักการออกกำลังกาย Fitt มีอะไรบ้าง วิธีออกกำลังกายที่ถูกต้อง | Nutrilite™ Thailand
เล่นกล้ามหน้าอก วิธีการง่ายๆแต่ได้ผลแค่ใช้ดัมเบล - Fitnessinw.Com
เล่นกล้ามหน้าอก วิธีการง่ายๆแต่ได้ผลแค่ใช้ดัมเบล – Fitnessinw.Com
แจกท่าเล่นไหล่ “หน้า-กลาง-หลัง” ปั้นไหล่สวย และทำให้ไหปลาร้าชัด - Fit.Friend
แจกท่าเล่นไหล่ “หน้า-กลาง-หลัง” ปั้นไหล่สวย และทำให้ไหปลาร้าชัด – Fit.Friend
วิธีสร้างกล้ามอก ผู้ชาย เห็นผลเร็ว สร้างกล้ามอก ที่บ้าน ด้วยดัมเบลง่ายๆ
วิธีสร้างกล้ามอก ผู้ชาย เห็นผลเร็ว สร้างกล้ามอก ที่บ้าน ด้วยดัมเบลง่ายๆ
เล่นเวท เพาะกาย ออกกำลังกาย เวทเทรนนิ่ง : ท่าเล่นกล้ามโฟร์อาร์ม Forearm Workout เล่นเวท เล่นกล้าม เพาะกาย
เล่นเวท เพาะกาย ออกกำลังกาย เวทเทรนนิ่ง : ท่าเล่นกล้ามโฟร์อาร์ม Forearm Workout เล่นเวท เล่นกล้าม เพาะกาย
อกแบน ทำยังไงดี เคล็ดลับเล่นกล้ามอก - Fit Junctions
อกแบน ทำยังไงดี เคล็ดลับเล่นกล้ามอก – Fit Junctions
ท่ายืดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังออกกำลังกายที่ถูกต้อง | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ท่ายืดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังออกกำลังกายที่ถูกต้อง | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
2 วิธีสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง สำหรับคนอยากมีซิกแพกแบบเร่งด่วน ต้องอ่าน!!! - Apex Profound Beauty
2 วิธีสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง สำหรับคนอยากมีซิกแพกแบบเร่งด่วน ต้องอ่าน!!! – Apex Profound Beauty
4 ท่าสร้างกล้ามแขน (Triceps) ให้ใหญ่อยากแขนใหญ่ แน่น อย่าลืมเล่นหลังแขน สิ่งที่หลายๆคนไม่รู้ - Youtube
4 ท่าสร้างกล้ามแขน (Triceps) ให้ใหญ่อยากแขนใหญ่ แน่น อย่าลืมเล่นหลังแขน สิ่งที่หลายๆคนไม่รู้ – Youtube
ขอความกรุณาท่านผู้รู้ Six Pack - Pantip
ขอความกรุณาท่านผู้รู้ Six Pack – Pantip
คนตัวผอมต้องอ่าน ! วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อได้ไวที่สุด
คนตัวผอมต้องอ่าน ! วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อได้ไวที่สุด
วิธีเล่นกล้ามแขน เพิ่มกล้ามเนื้อแขน แบบไม่ง้อยิม!
วิธีเล่นกล้ามแขน เพิ่มกล้ามเนื้อแขน แบบไม่ง้อยิม!

Learn more about the topic วิธีเล่นกล้าม.

See more: blog https://vnptbinhduong.net.vn/asequals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *