Skip to content

รามส่วนภูมิภาคมีที่ไหนบ้าง: สำรวจประเทศไทยเส้นทางใหม่!

Q&A รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับม.ราม ที่คนถามกันมาเยอะม๊ากกกก!!!

รามส่วนภูมิภาคมีที่ไหนบ้าง: สำรวจประเทศไทยเส้นทางใหม่!

Q\U0026A รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับม.ราม ที่คนถามกันมาเยอะม๊ากกกก!!!

ราม ส่วนภูมิภาค มีที่ไหนบ้าง

ในประเทศไทยนั้น มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในส่วนภูมิภาคมากมาย และหนึ่งในนั้นคือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังและมีสถาบันที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย ถ้าหากคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับส่วนภูมิภาค ควรมีข้อมูลอะไรบ้างที่จำเป็นในการสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเพิ่มโอกาสในการเพิ่มอันดับการค้นหาใน Google ซึ่งจะนำมาสู่ความสำเร็จในการค้นหา SEO ของเว็บไซต์ของคุณ

รามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายในด้านสาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน โดยมีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในส่วนภูมิภาคที่ต่างกันของประเทศ แต่ละภูมิภาคอาจมีความหลากหลายในรายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัคร ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระเบียบการรับสมัครและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2566 เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปอย่างระมัดระวังและเหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาในรามคำแหง

ความหลากหลายของสาขาวิชาที่เปิดสอนในรามคำแหง ทำให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตนเองได้ หากคุณสนใจเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สามารถเลือกสมัครเรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์วิทยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หากสนใจด้านธุรกิจและการจัดการ สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาการจัดการ การตลาด หรือการบัญชี นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาด้านศิลปะ มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน และหลากหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจของตน

สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้เป็นทั้งระบบสมัครแบบไม่เทียบโอนหน่วยกิตและเทียบโอนหน่วยกิต นักศึกษาที่สมัครเรียนในระบบสมัครแบบไม่เทียบโอนหน่วยกิตไม่จำเป็นต้องสอบคัดเลือกเพิ่มเติม สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้ทันที โดยจ

ราม ส่วนภูมิภาค มีที่ไหนบ้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และเป็นที่รู้จักในท้องถิ่นและทั่วประเทศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ทำการเปิดรับสมัครทั้งส่วนกลาง (มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) และส่วนภูมิภาคใน 23 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน และ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีวันทำการทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ความสะดวกและการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นสำหรับผู้สนใจที่อยู่นอกพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีโอกาสเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจที่จะเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า และสามารถนำหน่วยกิตที่สะสมมาเทียบโอนหลังจากจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ได้

การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง (มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) มีให้เลือกสมัครใน 11 คณะดังนี้:

 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะบริหารธุรกิจ
 3. คณะมนุษยศาสตร์
 4. คณะศึกษาศาสตร์
 5. คณะวิทยาศาสตร์
 6. คณะรัฐศาสตร์
 7. คณะเศรษฐศาสตร์
 8. คณะสื่อสารมวลชน
 9. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 10. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 11. คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครใน 4 คณะดังนี้:

 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะบริหารธุรกิจ
 3. คณะสื่อสารมวลชน
 4. คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ที่มีการเปิดรับสมัครในส่วนภูมิภาคอยู่ใน 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ปราจีนบุรี อำนาจเจริญ นครพนม แพร่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง อุดรธานี ลพบุรี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สงขลา เชียงใหม่ เชียงราย และพังงา

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสมัครนักศึกษาใหม่ สามารถซื้อใบสมัครได้ที่อาคารสวปชั้น 1 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) หรือที่สาขาวิทยบริการทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2310-8614-24 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ru.ac.th หรือติดตามข้อมูลผ่าน Facebook: PR Ramkhamhaeng University

ด้วยการมีความลึกลงในเรื่องราม ส่วนภูมิภาค ที่มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลากหลายคณะและสาขาวิชา แนะนำให้นักศึกษาที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีดูและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางที่ระบุเพื่อให้เห็นภาพรวมและตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างมีเสถียรภาพ และสามารถเสริมสร้างโอกาสในอนาคตให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาความต้องการและความเหมาะสมในการเลือกคณะและสาขาวิชาที่สนใจตามความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างถ่องแท้

Keywords searched by users: ราม ส่วนภูมิภาค มี ที่ไหน บ้าง ราม ส่วนภูมิภาค มีคณะอะไรบ้าง, ศูนย์สอบ ม.ราม ส่วนภูมิภาค, ม.รามคําแหง มีที่ไหนบ้าง, สมัครเรียน ราม ออนไลน์ ส่วนภูมิภาค66, มหาวิทยาลัยรามคําแหง สุราษฎร์ธานี 2566, รามส่วนกลาง, สาขาวิทยบริการ รามคําแหง มีที่ไหนบ้าง, ม.ราม ส่วนภูมิภาค คือ

Categories: Top 90 ราม ส่วนภูมิภาค มี ที่ไหน บ้าง

See more here: vnptbinhduong.net.vn

Q&A รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับม.ราม ที่คนถามกันมาเยอะม๊ากกกก!!!
Q&A รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับม.ราม ที่คนถามกันมาเยอะม๊ากกกก!!!

พบใช่ 18 ราม ส่วนภูมิภาค มี ที่ไหน บ้าง.

ม.รามคำแหงรับนักศึกษาใหม่ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 23 จังหวัด
ม.รามคำแหงรับนักศึกษาใหม่ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 23 จังหวัด
ม.รามคำแหงรับนักศึกษาใหม่ ทั้งส่วนกลาง-ภูมิภาค ม.ปลาย ระบบปรีดีกรี
ม.รามคำแหงรับนักศึกษาใหม่ ทั้งส่วนกลาง-ภูมิภาค ม.ปลาย ระบบปรีดีกรี
จบ ม.3 สามารถเรียนปริญญาตรีได้/ม.รามคำแหงส่วนภูมิภาค | เจ้าแก้มซาลาเปา - Youtube
จบ ม.3 สามารถเรียนปริญญาตรีได้/ม.รามคำแหงส่วนภูมิภาค | เจ้าแก้มซาลาเปา – Youtube
ม.รามฯ รับ นศ.ป.โท บริหารธุรกิจส่วนภูมิภาค 6 จังหวัด มุ่งขยายโอกาสและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ม.รามฯ รับ นศ.ป.โท บริหารธุรกิจส่วนภูมิภาค 6 จังหวัด มุ่งขยายโอกาสและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ม.รามฯ รับนักศึกษาปริญญาโทส่วนภูมิภาค มุ่งขยายโอกาส -พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ม.รามฯ รับนักศึกษาปริญญาโทส่วนภูมิภาค มุ่งขยายโอกาส -พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ป.ตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค ม.รามคำแหง - รอบรั้วรามฯ
ป.ตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค ม.รามคำแหง – รอบรั้วรามฯ
สมัครเรียน ม ราม (ส่วนภูมิภาค) ทางออนไลน์ขึ้นแบบนี้มา5วันแล้ว ปกติมั้ยครับหรือต้องทำอะไรต่อ - Pantip
สมัครเรียน ม ราม (ส่วนภูมิภาค) ทางออนไลน์ขึ้นแบบนี้มา5วันแล้ว ปกติมั้ยครับหรือต้องทำอะไรต่อ – Pantip
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีคณะอะไรบ้าง? | Admissionpremium.Com
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีคณะอะไรบ้าง? | Admissionpremium.Com
ม.รามคําแหง ตรัง] 🚩ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
ม.รามคําแหง ตรัง] 🚩ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
ม.รามคำแหง ตรัง] ม.รามคำแหง ตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2566 🔥🔥โดยมีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ 👉คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 👉คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดกา
ม.รามคำแหง ตรัง] ม.รามคำแหง ตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2566 🔥🔥โดยมีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ 👉คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 👉คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดกา
สอนลงทะเบียนเรียน ม.รามฯ ผ่านแอพ Ru Region. ส่วนภูมิภาค ง่ายมาก ๆ ดูจบทำได้เลย - Youtube
สอนลงทะเบียนเรียน ม.รามฯ ผ่านแอพ Ru Region. ส่วนภูมิภาค ง่ายมาก ๆ ดูจบทำได้เลย – Youtube
สอบออนไลน์ส่วนภูมิภาค | Ep.4 การเข้าสอบซ้ำซ้อนใน Google Classroom - Youtube
สอบออนไลน์ส่วนภูมิภาค | Ep.4 การเข้าสอบซ้ำซ้อนใน Google Classroom – Youtube
ใครที่เรียนราม ภูมิภาค สอบซ่อมภาค1/2558 คะแนนออกกันรึยังครับ - Pantip
ใครที่เรียนราม ภูมิภาค สอบซ่อมภาค1/2558 คะแนนออกกันรึยังครับ – Pantip
ม.รามคําแหง ตรัง] #ส่วนภูมิภาค 📌 ลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาเก่า) ภาค 1/66 📲ทาง Internet & App Ru Region ---------------> วันที่ 15 – 19 มิ.ย. 66 <--------------- 📌ลงทะเบียนไม่เกิน 20.00 น. ของวันที่สุดท้าย 📌ชำระเงินไ
ม.รามคําแหง ตรัง] #ส่วนภูมิภาค 📌 ลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาเก่า) ภาค 1/66 📲ทาง Internet & App Ru Region —————> วันที่ 15 – 19 มิ.ย. 66 <--------------- 📌ลงทะเบียนไม่เกิน 20.00 น. ของวันที่สุดท้าย 📌ชำระเงินไ
วิธีการไปยัง ป้ายรถเมล์ รามคำแหง 53 ใน บางกะปิ โดยการนั่งรถบัส, รถไฟใต้ดิน หรือ รถไฟ?
วิธีการไปยัง ป้ายรถเมล์ รามคำแหง 53 ใน บางกะปิ โดยการนั่งรถบัส, รถไฟใต้ดิน หรือ รถไฟ?
เอกสารการสมัครเรียน - รอบรั้วรามฯ
เอกสารการสมัครเรียน – รอบรั้วรามฯ
จบ ม.3 สามารถเรียนปริญญาตรีได้/ม.รามคำแหงส่วนภูมิภาค | เจ้าแก้มซาลาเปา - Youtube
จบ ม.3 สามารถเรียนปริญญาตรีได้/ม.รามคำแหงส่วนภูมิภาค | เจ้าแก้มซาลาเปา – Youtube

Learn more about the topic ราม ส่วนภูมิภาค มี ที่ไหน บ้าง.

See more: blog https://vnptbinhduong.net.vn/asequals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *