Skip to content

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างประโยคในชีวิตประจำวัน

EP.1 [Flashcards] คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้! | พร้อมตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างประโยคในชีวิตประจำวัน

Ep.1 [Flashcards] คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้! | พร้อมตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และความเข้าใจในการใช้งานจริงจะช่วยเสริมสร้างทักษะในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารในภาษาอังกฤษได้อย่างดี ในบทความนี้เราจะพาท่านไปสำรวจคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในคำศัพท์และสามารถใช้งานได้ในบริบทต่าง ๆ อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 1. Cover (n.) – ปกหนังสือ, ซองจดหมาย, ห่อหุ้ม
  Example sentence: The cover of this week’s magazine is really eye-catching.

 2. Cow (n.) – วัว
  Example sentence: He has a cow that he milks every day.

 3. Crop (n.) – ผลผลิต, พืชผล
  Example sentence: This year’s crop was excellent due to favorable weather conditions.

 4. Cross (n.) – ครูซ, สัญลักษณ์คริสต์
  Example sentence: He hung a cross over his desk to symbolize his faith.

 5. Crowd (n.) – ความคับของคน, ฝูงชน
  Example sentence: The crowd went wild at his last statement, cheering loudly.

 6. Cry (v.) – ร้องไห้, ตะโกน
  Example sentence: Her cry could be heard above the crowd, expressing her emotions.

 7. Current (n.) – กระแส, ปริมาณ
  Example sentence: The current is really strong in that river, making swimming difficult.

 8. Cut (n.) – แผล, การตัด
  Example sentence: How did you get that cut on your arm?

 9. Dad (n.) – พ่อ, บิดา
  Example sentence: I visited my dad last week to celebrate his birthday.

 10. Dance (v.) – เต้นรำ
  Example sentence: Would you like to go to the dance with me this Saturday?

 11. Danger (n.) – ความเสี่ยง, อันตราย
  Example sentence: There is great danger in those woods, so we should be cautious.

 12. Day (n.) – วัน
  Example sentence: What a great day! The sun is shining brightly.

 13. Dead (adj.) – เสียชีวิต, ตาย
  Example sentence: Many people believe the dead come back to haunt the living.

 14. Deal (n.) – การต่อรอง, ข้อตกลง
  Example sentence: I made a deal with Smith’s company to collaborate on a new project.

 15. Death (n.) – การตาย, ความตาย
  Example sentence: His death disturbed her greatly, and she mourned his passing.

 16. Decimal (n.) – ทศนิยม
  Example sentence: The decimal 0.83 is equivalent to 83/100.

 17. Degree (n.) – ระดับ, วุฒิบัตร
  Example sentence: He will soon receive his degree in computer science.

 18. Design (n.) – การออกแบบ, แบบแผน
  Example sentence: Her design won the best project of the year award for its creativity.

 19. Dictionary (n.) – พจนานุกรม
  Example sentence: Look that up in the dictionary if you don’t understand its meaning.

 20. Division (n.) – กลุ่ม, ส่วน
  Example sentence: I work in the sales division of the company.

 21. Doctor (n.) – หมอ, แพทย์
  Example sentence: You’d better see a doctor about that persistent cough.

 22. Dog (n.) – สุนัข
  Example sentence: My daughter would love to have a dog as a pet.

 23. Dollar (n.) – ดอลลาร์
  Example sentence: He paid top dollar for that luxury car.

 24. Door (n.) – ประตู
  Example sentence: Let me open the door for you to enter.

 25. Double (adj.) – สองเท่า, คู่
  Example sentence: He was Clint Eastwood’s double in the action scenes of the movie.

 26. Draw (v.) – จับ, ดึง
  Example sentence: I lost the draw, so I have to go last in the competition.

 27. Dream (n.) – ความฝัน, ฝันเห็น
  Example sentence: She saw him clearly in her dream last night.

 28. Dress (n.) – เสื้อผ้า, ชุด
  Example sentence: She wore that pretty blue dress to the party, attracting compliments.

 29. Drink (n.) – เครื่องดื่ม, ดื่ม
  Example sentence: Would you like a drink? Perhaps a gin and tonic?

 30. Drive (v.) – ขับรถ, ขับเคลื่อน
  Example sentence: The drive up to the canyon was beautiful, with stunning scenery.

 31. Drop (n.) – การหยุด, การลดลง
  Example sentence: The drop was almost 500 meters straight down, making it a thrilling experience.

 32. Duck (n.) – เป็ด
  Example sentence: Do you see that cute duck swimming over there in the pond?

 33. Ear (n.) – หู
  Example sentence: Lend me an ear, and I will tell you an interesting story.

 34. Earth (n.) – โลก, ดินแดน
  Example sentence: He moved about two tons of earth during his landscaping project.

 35. Ease (n.) – ความสะดวก, ความง่าย
  Example sentence: The ease with which he plays tennis shows how often he practices.

 36. East (n.) – ทิศตะวันออก
  Example sentence: The east will always be different from the west in terms of culture and traditions.

 37. Edge (n.) – ขอบ, ริม
  Example sentence: Be careful! Don’t get too close to the edge of the cliff.

 38. Effect (n.) – ผลกระทบ, ผลลัพธ์
  Example sentence: We still don’t know the long-term effects his actions will have on the environment.

 39. Egg (n.) – ไข่
  Example sentence: Would you like your egg boiled or fried for breakfast?

 40. Eight (num.) – แปด
  Example sentence: There are eight people in the room attending the meeting.

 41. Element (n.) – องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
  Example sentence: One important element in his success is his dedication to hard study.

 42. End (n.) – จุดสิ้นสุด, ท้าย
  Example sentence: We are nearing the end of our journey; soon, we’ll reach our destination.

 43. Enemy (n.) – ศัตรู, ศัตรูพันธุ์
  Example sentence: His enemy, Jed, attacked him unexpectedly during the battle.

การทำความเข้าใจในคำศัพท์ภาษาอังกฤษและการใช้งานในความเข้าใจจริงจะเสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้กลับมาอยู่ในระดับที่ดีขึ้น การเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมและการฝึกฝนในการใช้งานจริง ๆ จะช่วยให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ สถานการณ์

Keywords searched by users: คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ พร้อม ตัวอย่าง ประโยค ประโยคภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา, ประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน, ประโยคภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจําวัน, แต่งประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคําแปล, 500 ประโยคภาษาอังกฤษ ใช้ ในชีวิตประจําวัน, ประโยคภาษาอังกฤษยากๆ พร้อมคําแปล, คําศัพท์ยาก ภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน คําแปล, ศัพท์ชั้นสูง ภาษาอังกฤษ

Categories: Top 84 คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ พร้อม ตัวอย่าง ประโยค

See more here: vnptbinhduong.net.vn

EP.1 [Flashcards] คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้! | พร้อมตัวอย่างประโยค
EP.1 [Flashcards] คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้! | พร้อมตัวอย่างประโยค

พบใช่ 5 คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ พร้อม ตัวอย่าง ประโยค.

100++ วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ความหมายน่าสนใจ ไม่รู้ไม่ได้
100++ วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ความหมายน่าสนใจ ไม่รู้ไม่ได้
45 คำศัพท์พื้นฐาน | ประโยคตัวอย่างใช้ในชีวิตประจำวัน | คำอ่านและแปล | คำกริยา | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ - Youtube
45 คำศัพท์พื้นฐาน | ประโยคตัวอย่างใช้ในชีวิตประจำวัน | คำอ่านและแปล | คำกริยา | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ – Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม พื้นฐานควรรู้ ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน และคำแปล - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม พื้นฐานควรรู้ ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน และคำแปล – Youtube
แบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 - Vocabulary Worksheet
แบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 – Vocabulary Worksheet
รวม 500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
รวม 500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา รวมคำศัพท์หมวดต่างๆพื้นฐานง่ายๆ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา รวมคำศัพท์หมวดต่างๆพื้นฐานง่ายๆ
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน How To Speak English For Everyday Use - Learningstudio.Info
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน How To Speak English For Everyday Use – Learningstudio.Info
D] สัปดาห์ที่ 8 แล้ว!!! ในสัปดาห์นี้วางแผนที่จะเขียนเนื้อเพลงภาษาจีน แปลคำศัพท์ และทำการสั่งซื้อหนังสือแบบฝึกหัด
D] สัปดาห์ที่ 8 แล้ว!!! ในสัปดาห์นี้วางแผนที่จะเขียนเนื้อเพลงภาษาจีน แปลคำศัพท์ และทำการสั่งซื้อหนังสือแบบฝึกหัด
30 คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ความรู้สึกและตัวอย่างการแต่งประโยค I Adjective | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ - Youtube
30 คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ความรู้สึกและตัวอย่างการแต่งประโยค I Adjective | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ – Youtube
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
100 ประโยคเพื่อบอก
100 ประโยคเพื่อบอก “ดีมาก” ในภาษาอังกฤษ | English By Chris
เดือนภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและตัวอย่างประโยค [ความรู้เพียบ]
เดือนภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและตัวอย่างประโยค [ความรู้เพียบ]
เปิดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักใช้ผิดบ่อยในชีวิตประจำวัน : Pptvhd36
เปิดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักใช้ผิดบ่อยในชีวิตประจำวัน : Pptvhd36
Misbook หนังสือ 4000 คำศัพท์และประโยครอบตัวหนูน้อย | Shopee Thailand
Misbook หนังสือ 4000 คำศัพท์และประโยครอบตัวหนูน้อย | Shopee Thailand
100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน| สำหรับผู้เริ่มเรียนอังกฤษ | สอนแต่งประโยค | ครูออย เรียนง่ายภาษาอังกฤษ - Youtube
100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน| สำหรับผู้เริ่มเรียนอังกฤษ | สอนแต่งประโยค | ครูออย เรียนง่ายภาษาอังกฤษ – Youtube
ประโยคภาษาอังกฤษ รูปแบบอนาคต (Daily English With Future Tense)
ประโยคภาษาอังกฤษ รูปแบบอนาคต (Daily English With Future Tense)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุ้นเคยในโรงพยาบาล + ตัวอย่างบทสนทนา - Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุ้นเคยในโรงพยาบาล + ตัวอย่างบทสนทนา – Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุด พร้อมประโยคตัวอย่าง
500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุด พร้อมประโยคตัวอย่าง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 3 จำนวน 154 คำ รวมเป็น 468 คำ - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 3 จำนวน 154 คำ รวมเป็น 468 คำ – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
9,999 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสนามสอบ
9,999 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสนามสอบ
50 คำศัพท์บอกทิศทาง ประโยคบอกทาง ภาษาอังกฤษ วิธีถามเส้นทาง – Bestkru
50 คำศัพท์บอกทิศทาง ประโยคบอกทาง ภาษาอังกฤษ วิธีถามเส้นทาง – Bestkru
สมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 พร้อมรูปภาพ - คำศัพท์พื้นฐาน
สมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 พร้อมรูปภาพ – คำศัพท์พื้นฐาน
พจนานุกรมภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษป.1 ใหม่ - ศศิภา บุญสำราญ - หน้าหนังสือ 134 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
พจนานุกรมภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษป.1 ใหม่ – ศศิภา บุญสำราญ – หน้าหนังสือ 134 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
คำศัพท์ที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน 3500 คำ | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
คำศัพท์ที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน 3500 คำ | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
English Down-Under
English Down-Under
589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน
589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน
Power Buy : ศัพท์อังกฤษสองหน้า Native English By B2S
Power Buy : ศัพท์อังกฤษสองหน้า Native English By B2S
1000++ คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ A - Z พร้อมคำแปลไทย
1000++ คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ A – Z พร้อมคำแปลไทย
คำศัพท์ 7 วันภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน เสียงอ่าน และคำแปล | Dailyenglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
คำศัพท์ 7 วันภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน เสียงอ่าน และคำแปล | Dailyenglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
เทคนิคการเดาศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วย Prefix และ Suffix | Interpass | Interpass
เทคนิคการเดาศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วย Prefix และ Suffix | Interpass | Interpass
พจนานุกรมตัวอย่างประโยค/วลีภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล | Shopee Thailand
พจนานุกรมตัวอย่างประโยค/วลีภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล | Shopee Thailand
น่ารู้ 50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข่าว รายการ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง
น่ารู้ 50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข่าว รายการ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง
เปรียบเทียบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบอังกฤษและอเมริกัน ที่พบเจอได้บ่อย
เปรียบเทียบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบอังกฤษและอเมริกัน ที่พบเจอได้บ่อย
500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุด พร้อมประโยคตัวอย่าง
500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุด พร้อมประโยคตัวอย่าง
English Down-Under
English Down-Under
คำศัพท์ คําเชื่อม ภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยคง่ายๆ มีอะไรบ้าง - Youtube
คำศัพท์ คําเชื่อม ภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยคง่ายๆ มีอะไรบ้าง – Youtube
พจนานุกรมภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษป.1 ใหม่ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 51-100 หน้า | Pubhtml5
พจนานุกรมภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษป.1 ใหม่ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 51-100 หน้า | Pubhtml5
Verb Cards - บัตรคำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพ
Verb Cards – บัตรคำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพ
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
9,999 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพิชิตทุกสนามสอบ | ร้านหนังสือนายอินทร์
9,999 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพิชิตทุกสนามสอบ | ร้านหนังสือนายอินทร์
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ : เก่งศัพท์อังกฤษ 3,000 คำใน 30 วัน
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ : เก่งศัพท์อังกฤษ 3,000 คำใน 30 วัน
รวมสาระ 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ของใช้ในบ้าน ที่อาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง
รวมสาระ 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ของใช้ในบ้าน ที่อาจไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง
500 คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ศัพท์อังกฤษ สอนลูกให้เก่งได้ สร้างรากฐานภาษา
500 คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ศัพท์อังกฤษ สอนลูกให้เก่งได้ สร้างรากฐานภาษา
รวม 100+ คําศัพท์อวัยวะในร่างกายภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน คําแปล
รวม 100+ คําศัพท์อวัยวะในร่างกายภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน คําแปล
หลากหลายรูปแบบพูดภาษาอังกฤษ
หลากหลายรูปแบบพูดภาษาอังกฤษ “ดีมาก” (Very Good)
พจนานุกรมภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษป.1 ใหม่ - ศศิภา บุญสำราญ - หน้าหนังสือ 42 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
พจนานุกรมภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษป.1 ใหม่ – ศศิภา บุญสำราญ – หน้าหนังสือ 42 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
รวมคำศัพท์-ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับส่งอีเมลแบบมือโปร
รวมคำศัพท์-ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับส่งอีเมลแบบมือโปร
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล ระดับปฐมวัย อนุบาล | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, อนุบาล, เรียนภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล ระดับปฐมวัย อนุบาล | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, อนุบาล, เรียนภาษาอังกฤษ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
คำศัพท์อังกฤษ ผัก Vegetable พร้อมตัวอย่างประโยค - Youtube
คำศัพท์อังกฤษ ผัก Vegetable พร้อมตัวอย่างประโยค – Youtube

Learn more about the topic คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ พร้อม ตัวอย่าง ประโยค.

See more: blog https://vnptbinhduong.net.vn/asequals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *