0945 301 139

Hợp đồng điện tử – VNPT eContract

VNPT eContract là hệ thống phần mềm cho phép các bên giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử. Khi giao kết thông qua VNPT eContract các doanh nghiệp và người dân tiết kiệm được 85% chí phí giao dịch và 90% thời gian giao dịch trong thời đại chuyển đổi số hiện nay. Chúng dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với khách hàng và thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài.

Đăng ký ngay