0945 301 139

Chữ ký số từ xa – VNPT SmartCA

Chữ ký số từ xa – VNPT SmartCA là dịch vụ chứng thực chữ ký số ng cộng theo mô hình ký số từ xa của VNPT, đáp ứng theo tiêu chuẩn an toàn bảo mật eIDAS của Châu Âu và các tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đăng ký ngay