Skip to content

Lê Đăng Doanh

Ông là Tổng Giám đốc vnptbinhduong - một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất và lâu đời nhất tại Việt Nam. vnptbinhduong cung cấp các dịch vụ viễn thông, internet và công nghệ thông tin cho người dân và doanh nghiệp trên khắp cả nước.