Skip to content

แปลภาษาจีนพร้อมคำอ่าน: วิธีและเคล็ดลับในการทำความเข้าใจและอ่านภาษาจีน

เรียนภาษาจีน ฝึกพูดภาษาจีนพื้นฐาน: 泰语-中文-汉语: Thai-Chinese Lesson for Beginners: 200 Basic Phrases

แปลภาษาจีนพร้อมคำอ่าน: วิธีและเคล็ดลับในการทำความเข้าใจและอ่านภาษาจีน

เรียนภาษาจีน ฝึกพูดภาษาจีนพื้นฐาน: 泰语-中文-汉语: Thai-Chinese Lesson For Beginners: 200 Basic Phrases

แปลภาษาจีนพร้อมคำอ่าน

คำศัพท์ภาษาจีนเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีน ด้วยความเป็นภาษาที่มีจำนวนคนพูดกันอย่างมากในโลก ภาษาจีนเป็นภาษาที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ภาษาจีนสามารถทำได้โดยง่ายหากมีความตั้งใจและความพยุงเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศจีน

ในบทความนี้เราจะรวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมกับคำอ่านและความหมาย เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ในการแปลภาษาจีน หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลใน Google และเพิ่มชื่อเสียงในการแปลภาษาจีนเพื่อความสำเร็จในอนาคต

 1. 吃 chī ชรือ กิน
  คำว่า “吃” ในภาษาจีนแปลว่า “กิน” หรือ “รับประทานอาหาร” เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันของคนจีนและถูกใช้ในบทสนทนาเกี่ยวกับอาหาร การเรียนรู้คำศัพท์นี้จะช่วยให้คุณสื่อสารกับคนที่พูดภาษาจีนได้อย่างมีเสน่ห์

 2. 是 shì ซื่อ ใช่,เป็น,คือ
  “是” ในภาษาจีนหมายถึง “ใช่” หรือ “เป็น” และถูกใช้ในการตอบคำถามที่เกี่ยวกับความเป็นจริงหรือสิ่งที่เป็นความเป็นจริง

 3. 不 bù ปู้ ไม่
  คำว่า “不” ในภาษาจีนแปลว่า “ไม่” ส่วนใหญ่ใช้ในประโยคปฏิเสธและสามารถใช้ในบทสนทนาที่มีการถามเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย

 4. 了 le เลอ แล้ว
  “了” เป็นคำที่ใช้ในภาษาจีนเพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ที่เสร็จสิ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว ส่วนใหญ่ใช้ในบทสนทนาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

 5. 人 rén เหริน คน
  “人” ในภาษาจีนหมายถึง “คน” เป็นคำศัพท์ที่สำคัญในการสนทนาเกี่ยวกับประชากรและคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน

 6. 我 wǒ หว่อ ฉัน
  “我” ในภาษาจีนแปลว่า “ฉัน” เป็นคำที่ใช้ในการแนะนำตัวเองในประโยคสนทนาหรือบทสนทนาที่เกี่ยวกับตนเอง

 7. 有 yǒu โหย่ว มี
  คำว่า “有” ในภาษาจีนแปลว่า “มี” และถูกใช้ในการอธิบายถึงสิ่งของหรือสถานะที่มีอยู่

 8. 在 zài จ้าย อยู่
  “在” ในภาษาจีนหมายถึง “อยู่” เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงตำแหน่งหรือที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ และสามารถใช้ในบทสนทนาที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือการท่องเที่ยว

 9. 他 tā ทา เขา
  คำว่า “他” ในภาษาจีนหมายถึง “เขา” และถูกใช้ในบทสนทนาที่เกี่ยวกับบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตนเอง

 10. 这 zhè เจ้อ นี่
  “这” ในภาษาจีนแปลว่า “นี้” ใช้ในการกำหนดสิ่งของหรือคนที่อยู่ใกล้เคียงในสภาพแวดล้อมเดียวกัน

 11. 高 gāo เกา สูง
  “高” ในภาษาจีนหมายถึง “สูง” เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายความสูงของสิ่งต่าง ๆ หรือคน

 12. 大 dà ต้า ใหญ่
  “大” ในภาษาจีนแปลว่า “ใหญ่” ใช้ในการอธิบายขนาดของสิ่งต่าง ๆ เช่น ขนาดของห้อง ขนาดของสิ่งของ หรือขนาดของคน

 13. 来 lái ไหล มา
  “来” ในภาษาจีนหมายถึง “มา” เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการมาถึงของสิ่งต่าง ๆ

 14. 上 shàng ซ่าง บน
  “上” ในภาษาจีนแปลว่า “บน” และส่วนใหญ่ใช้ในการอธิบายตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นหรือสิ่งที่อยู่ด้านบนของสิ่งอื่น ๆ

 15. 问 wèn เวิ่น ถาม
  “问” ในภาษาจีนหมายถึง “ถาม” เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับการถามคำถามหรือขอข้อมูล

 16. 个 gè เก้อ อัน
  “个” ในภาษาจีนแปลว่า “อัน” หรือ “แบบ” เป็นคำที่ใช้ในการนับสิ่งของหรือคน

 17. 到 dào เต้า ถึง
  “到” ในภาษาจีนแปลว่า “ถึง” ใช้ในการอธิบายถึงจุดหมายปลายทางของเส้นทางหรือสถานที่ที่มีการมาถึง

 18. 说 shuō ซัว พูด
  “说” ในภาษาจีนหมายถึง “พูด” และใช้ในการอธิบายการพูดคุยหรือสนทนา

 19. 坐 zuò จั้ว นั่ง
  “坐” ในภาษาจีนหมายถึง “นั่ง” เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายการนั่งหรือนอนเก้าอี้

 20. 头 tóu โถว หัว
  “头” ในภาษาจีนแปลว่า “หัว” เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายส่วนบนของร่างกายหรือส่วนบนของสิ่งต่าง ๆ

 21. 站 zhàn จ้าน ยืน
  “站” ในภาษาจีนแปลว่า “ยืน” เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายท่าทางของการยืนหรือตั้งตรง

 22. 和 hé เหอ กับ
  “和” ในภาษาจีนแปลว่า “กับ” เป็นคำที่ใช้ในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ หรือคน

 23. 你 nǐ หนี่ คุณ
  “你” ในภาษาจีนหมายถึง “คุณ” เป็นคำที่ใช้ในการสื่อสารหรือคำถามเกี่ยวกับบุคคลที่พูดหรือที่คุณกำลังสนทนากับ

 24. 纸 zhǐ จื่อ กระดาษ
  “纸” ในภาษาจีนหมายถึง “กระดาษ” เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับกระดาษหรือสิ่งของที่ทำจากกระดาษ

 25. 出 chū ชู ออก
  “出” ในภาษาจีนแปลว่า “ออก” เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงการออกจากสถานที่หรือการออกไปเพื่อทำธุระต่าง ๆ

 26. 脚 jiǎo เจี่ยว เท้า
  “脚” ในภาษาจีนหมา

แปล ภาษาจีนพร้อมคำอ่าน: เพิ่มความสูงให้กับอันดับการค้นหาของ Google

ในยุคที่โลกกลับมาเปิดประตูให้กับตลาดโลกนานกว่า 20 ปีที่แล้ว ภาษาจีนกลับเปิดตัวตัวเองเป็นหนึ่งในภาษาที่เกิดความนิยมในการศึกษาและธุรกิจทั่วโลก การแปลภาษาจีนมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรม ธุรกิจ และความรู้ทางด้านเทคนิคของประเทศจีน

ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจเกี่ยวกับคำศัพท์ที่น่าสนใจและคำตรงข้ามในภาษาจีนพร้อมคำอ่าน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการค้นหาในเว็บไซต์ของคุณบน Google ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในธุรกิจและการตลาดของคุณ

 1. 快 kuài – ไคว่ – เร็ว
  คำว่า “快” ในภาษาจีนมีความหมายว่า “เร็ว” และคำอ่านว่า “ไคว่” ความเร็วในการตอบรับความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญในธุรกิจ ดังนั้น การใช้คำศัพท์นี้ในเว็บไซต์ของคุณอาจช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

 2. 慢 màn – มั่น – ช้า
  คำว่า “慢” ในภาษาจีนหมายถึง “ช้า” และคำอ่านคือ “มั่น” การรอคอยในการตอบกลับหรือการประมวลผลสินค้าและบริการของคุณอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ดังนั้น คำนี้อาจจะถูกใช้เพื่อเตือนความเร่งด่วนในการดำเนินการ

 3. 好 hăo – ห่าว – ดี
  คำศัพท์ “好” หมายถึง “ดี” และมีคำอ่านว่า “ห่าว” ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญในธุรกิจ การให้บริการที่ดีและสินค้าที่มีคุณภาพสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและส่งเสริมให้กลับมาซื้อซ้ำ

 4. 坏 huài – ไฮว่ – เลว
  “坏” ในภาษาจีนหมายถึง “เลว” และคำอ่านคือ “ไฮว่” การประสบปัญหาในการให้บริการหรือสินค้าที่ไม่ดีอาจทำให้ลูกค้ารำคาญและไม่พอใจ ดังนั้น ควรใส่ใจในคุณภาพและมีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 5. 喜 xǐ – สี่ – ดีใจ
  คำว่า “喜” หมายถึง “ดีใจ” และมีคำอ่านว่า “สี่” การสร้างความสุขและความพึงพอใจให้กับลูกค้าสามารถสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจให้กับธุรกิจของคุณ

 6. 悲 beī – เปย – เสียใจ
  “悲” ในภาษาจีนหมายถึง “เสียใจ” และมีคำอ่านว่า “เปย” การสามารถให้ความเห็นอกเห็นใจและให้การสนับสนุนให้กับลูกค้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากอาจสร้างความภาคภูมิใจในธุรกิจของคุณ

 7. 对 duì – ตุ้ย – ถูก
  คำว่า “对” ในภาษาจีนหมายถึง “ถูกต้อง” และคำอ่านคือ “ตุ้ย” ความถูกต้องในการให้บริการและการแก้ไขปัญหาสามารถเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

 8. 错 cuò – ชั่ว – ผิด
  “错” ในภาษาจีนหมายถึง “ผิด” และมีคำอ่านคือ “ชั่ว” การรับผิดชอบในความผิดพลาดและการแก้ไขให้ถูกต้องสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 9. 左 zuǒ – จั่ว – ซ้าย
  คำศัพท์ “左” หมายถึง “ซ้าย” และมีคำอ่านว่า “จั่ว” คำนี้อาจใช้ในการเสนอสินค้าหรือบริการที่อยู่ทางซ้ายของหน้าจอเว็บไซต์

 10. 右 yòu – โย่ว – ขวา
  “右” ในภาษาจีนหมายถึง “ขวา” และมีคำอ่านคือ “โย่ว” คำนี้อาจถูกนำมาใช้ในการอธิบายสินค้าหรือบริการที่อยู่ทางขวาของหน้าจอ

 11. 笑 xiào – เซี่ยว – หัวเราะ
  คำว่า “笑” หมายถึง “หัวเราะ” และมีคำอ่านว่า “เซี่ยว” การเพิ่มภาพวาดหรือรูปภาพของคนที่กำลังหัวเราะอาจช่วยสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับลูกค้า

 12. 哭 ku – คู – ร้องไห้
  “哭” ในภาษาจีนหมายถึง “ร้องไห้” และมีคำอ่านคือ “คู” การใส่ภาพของคนที่กำลังร้องไห้อาจเป็นที่น่าสนใจและเป็นที่จดจำให้กับลูกค้า

 13. 热 rè – เร่อ – ร้อน
  คำศัพท์ “热” หมายถึง “ร้อน” และมีคำอ่านคือ “เร่อ” หากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความร้อนอาจใช้คำนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

 14. 冷 lěng – เหลิ่ง – หนาว
  “冷” ในภาษาจีนหมายถึง “หนาว” และมีคำอ่านคือ “เหลิ่ง” การเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความหนาวอาจใช้คำนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

 15. 大 dà – ต้า – ใหญ่
  คำว่า “大” หมายถึง “ใหญ่” และมีคำอ่านคือ “ต้า” การเสนอสินค้าหรือบริการที่มีขนาดใหญ่อาจใช้คำนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

 16. 小 xiăo – เสี่ยว – เล็ก
  “小” ในภาษาจีนหมายถึง “เล็ก” และมีคำอ่านคือ “เสี่ยว” การเสนอสินค้าหรือบริการที่มีขนาดเล็กอาจใช้คำนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

 17. 前面 qiánmiàn – เฉียนเมี่ยน – ข้างหน้า
  คำศัพท์ “前面” หมายถึง “ข้างหน้า” และมีคำอ่านคือ “เฉียนเมี่ยน” การใช้คำนี้ในการบอกทิศทางหรือตำแหน่งของสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์อาจช่วยให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น

 18. 后面 hòumiàn – โฮ่วเมี่ยน – ข้างหลัง
  “后面” หมายถึง “ข้างหลัง” และมีคำอ่านคือ “โฮ่วเมี่ยน” การใช้คำนี้ในการบอกทิศทางหรือตำแหน่งของสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์อาจช่วยให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น

 19. 开 kài – ไค – เปิด
  คำว่า “开” หมายถึง “เปิด” และมีคำอ่านคือ “ไค” การเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้งานอาจใช้คำนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

 20. 关 guān – กวน – ปิด
  “关” ในภาษาจีนหมายถึง “ปิด” และมีคำอ่านคือ “กวน” การเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการปิดใช้งานอาจใช้คำนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

 21. 内 nèi – เน้ย์ – ข้างใน
  คำศัพท์ “内” หมายถึง “ข้างใน” และมีคำอ่านคือ “เน้ย์” การเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับส่วนของภายในอาจใช้คำนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

 22. 外 wài – ว่าย – ข้างนอก
  “外” ในภาษาจีนหมายถึง “ข้างนอก” และมีคำอ่านคือ “ว่าย” การเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับส่วนของภาย

Keywords searched by users: แปล ภาษา จีน พร้อม คํา อ่าน ประโยคภาษาจีน พร้อมคําอ่าน, แปลภาษาจีน พินอิน พร้อมคําอ่าน, คําศัพท์ภาษาจีน 10000 คํา พร้อมคําอ่าน, 1000คำศัพท์ภาษาจีน, คําศัพท์ภาษาจีน หมวดต่างๆ พร้อมคําอ่าน, โปรแกรมแปลไทยเป็นจีน, แปลภาษาจีนเป็นไทย, เรียนภาษาจีนเบื้องต้น pdf

Categories: Top 65 แปล ภาษา จีน พร้อม คํา อ่าน

See more here: vnptbinhduong.net.vn

เรียนภาษาจีน ฝึกพูดภาษาจีนพื้นฐาน: 泰语-中文-汉语: Thai-Chinese Lesson for Beginners: 200 Basic Phrases
เรียนภาษาจีน ฝึกพูดภาษาจีนพื้นฐาน: 泰语-中文-汉语: Thai-Chinese Lesson for Beginners: 200 Basic Phrases

พบใช่ 25 แปล ภาษา จีน พร้อม คํา อ่าน.

100 คำกริยาใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ฉบับ 3 ภาษา : ไทย-จีน-อังกฤษ
100 คำกริยาใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ฉบับ 3 ภาษา : ไทย-จีน-อังกฤษ
เรียนจีนกันป่ะ] ว่าด้วยเรื่องดอกไม้🌸🌱 วันนี้มาแบ่งปันคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับดอกไม้กันซะหน่อย เผื่อว่าบางคนอยู่บ้านเหงาๆ ว่างๆ อยากหาศัพท์ภาษาจีนไว้ท่องเล่นๆ ศัพท์เกี่ยวกับดอกไม้ก็ดูน่าสนใจดีน้าา 55555
เรียนจีนกันป่ะ] ว่าด้วยเรื่องดอกไม้🌸🌱 วันนี้มาแบ่งปันคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับดอกไม้กันซะหน่อย เผื่อว่าบางคนอยู่บ้านเหงาๆ ว่างๆ อยากหาศัพท์ภาษาจีนไว้ท่องเล่นๆ ศัพท์เกี่ยวกับดอกไม้ก็ดูน่าสนใจดีน้าา 55555
คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดฝัน
คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดฝัน
24 คู่คำตรงข้ามที่เจอบ่อย ในภาษาจีน
24 คู่คำตรงข้ามที่เจอบ่อย ในภาษาจีน
24 คู่คำตรงข้ามที่เจอบ่อย ในภาษาจีน
24 คู่คำตรงข้ามที่เจอบ่อย ในภาษาจีน
200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 1) - Youtube
200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 1) – Youtube
นับเลขภาษาจีน 1-10 พร้อมคำอ่าน | Learn And Song - Youtube
นับเลขภาษาจีน 1-10 พร้อมคำอ่าน | Learn And Song – Youtube
อ่านนิทานเรียนรู้ภาษาจีน (3 ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย) | ร้านหนังสือนายอินทร์
อ่านนิทานเรียนรู้ภาษาจีน (3 ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย) | ร้านหนังสือนายอินทร์
บทเรียนที่ 1: รู้จักอักษรภาษาจีนกลาง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
บทเรียนที่ 1: รู้จักอักษรภาษาจีนกลาง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
รวมคำศัพท์โรงเรียนภาษาจีนมากกว่า 20 คำ
รวมคำศัพท์โรงเรียนภาษาจีนมากกว่า 20 คำ
นับเลขภาษาจีน 1-100 พร้อมคำอ่าน | Learn And Song - Youtube
นับเลขภาษาจีน 1-100 พร้อมคำอ่าน | Learn And Song – Youtube
หนังสือคำศัพท์ภาษาจีนแปลไทย ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ส.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
หนังสือคำศัพท์ภาษาจีนแปลไทย ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ส.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว - Learningstudio.Info
คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว – Learningstudio.Info
ตัวเลขภาษาจีน 1-10 - Inskru
ตัวเลขภาษาจีน 1-10 – Inskru
ร่างกายภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน | เรียนภาษาจีนฟรี By ครูกาย
ร่างกายภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน | เรียนภาษาจีนฟรี By ครูกาย
เก่งจีนกลาง ภาคไวยากรณ์
เก่งจีนกลาง ภาคไวยากรณ์
บอกรักภาษาจีน สารภาพรัก คำบอกรัก ภาษาจีน หว่ออ้ายหนี่ ฉันรักคุณ
บอกรักภาษาจีน สารภาพรัก คำบอกรัก ภาษาจีน หว่ออ้ายหนี่ ฉันรักคุณ
100คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน - Youtube
100คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน – Youtube
คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดร่างกาย
คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดร่างกาย
คำ (ด่า) เกี่ยวกับ “พ่อ,แม่, น้อง” !!! ภาษาจีน18+ เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องใช้วิจารณญาณในการอ่าน!! - เรียนจีน ให้ได้จีน
คำ (ด่า) เกี่ยวกับ “พ่อ,แม่, น้อง” !!! ภาษาจีน18+ เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องใช้วิจารณญาณในการอ่าน!! – เรียนจีน ให้ได้จีน
การอ่าน วัน เดือน ปีในภาษาจีน ตอนที่ 1 Reading-Chinese-Year-Month-Day-Of-Week Pt.1
การอ่าน วัน เดือน ปีในภาษาจีน ตอนที่ 1 Reading-Chinese-Year-Month-Day-Of-Week Pt.1
จีนจีนออนไลน์ By Mona] 要命 Yào Mìng แปลตรงๆจะแปลว่า เอาชีวิต ทำให้ตาย แต่ 要命 แปลได้อีกว่า มาก โคตรๆ แสดงถึงระดับที่สูงสุด มากสุด
จีนจีนออนไลน์ By Mona] 要命 Yào Mìng แปลตรงๆจะแปลว่า เอาชีวิต ทำให้ตาย แต่ 要命 แปลได้อีกว่า มาก โคตรๆ แสดงถึงระดับที่สูงสุด มากสุด
รวมชื่อภาษาจีน ความหมายดี พร้อมหลักการตั้งชื่อลูกสาว ลูกชาย | Cottonbaby
รวมชื่อภาษาจีน ความหมายดี พร้อมหลักการตั้งชื่อลูกสาว ลูกชาย | Cottonbaby
ไอเดีย จีนคำอ่านไทย 12 รายการ | คำศัพท์, บัตรคำ, ภาษาจีน
ไอเดีย จีนคำอ่านไทย 12 รายการ | คำศัพท์, บัตรคำ, ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ การทำงาน - การทำงานภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ การทำงาน – การทำงานภาษาจีน
24 คู่คำตรงข้ามที่เจอบ่อย ในภาษาจีน
24 คู่คำตรงข้ามที่เจอบ่อย ในภาษาจีน
หนังสือ เร็ว ง่าย พูดได้ ทันใจ 100 ประโยค สนทนาภาษาจีน : คำอ่านภาษาจีน คำแปลภาษาจีน ฝึกอ่านภาษาจีน ฝึกท่องภาษาจีน | Lazada.Co.Th
หนังสือ เร็ว ง่าย พูดได้ ทันใจ 100 ประโยค สนทนาภาษาจีน : คำอ่านภาษาจีน คำแปลภาษาจีน ฝึกอ่านภาษาจีน ฝึกท่องภาษาจีน | Lazada.Co.Th
สนทนาภาษาจีนกลาง
สนทนาภาษาจีนกลาง
บอกว่า “ใช่” ในภาษาจีน พูดอะไรได้บ้าง?? - เรียนจีน ให้ได้จีน
บอกว่า “ใช่” ในภาษาจีน พูดอะไรได้บ้าง?? – เรียนจีน ให้ได้จีน
12เดือน ในภาษาจีน - Youtube
12เดือน ในภาษาจีน – Youtube
บอกลาภาษาจีน คำกล่าวลา ประโยคบอกลา เรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง
บอกลาภาษาจีน คำกล่าวลา ประโยคบอกลา เรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง
หมวดคำอักษรจีน - วิกิพีเดีย
หมวดคำอักษรจีน – วิกิพีเดีย
หนังสือ หลักการแปลไทย-จีน (ปรับปรุงใหม่) หลักการแปล ภาษาจีน หลักไวยากรณ์ ภาษาจีนกลาง หนังสือเรียน เรียนจีน แปลภาษาจีน | Shopee Thailand
หนังสือ หลักการแปลไทย-จีน (ปรับปรุงใหม่) หลักการแปล ภาษาจีน หลักไวยากรณ์ ภาษาจีนกลาง หนังสือเรียน เรียนจีน แปลภาษาจีน | Shopee Thailand
คนจีนติวจีน(ซุปเปอร์ไชนีส)สะใภ้กวางตง On Twitter:
คนจีนติวจีน(ซุปเปอร์ไชนีส)สะใภ้กวางตง On Twitter: “เอาบทความที่เขียนเองมาฝากไว้เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาและใช้ชีวิตค่ะ ภาษาจีนไม่ยากถ้าน้องตั้งใจ ห้ามกลัวนะ #ภาษาจีน #สอนจีน #เรียนจีน #เรียน ภาษาจีน #บทความภาษาจีน #บทความซินอี๋ Https://T.Co/Mceuzvph7L …
22 ชื่อผลไม้ ภาษาจีน-อังกฤษ – Happymonkeykids
22 ชื่อผลไม้ ภาษาจีน-อังกฤษ – Happymonkeykids
20 คําอวยพรปีใหม่ภาษาจีน 2023 พร้อมคำอ่านและคำแปล
20 คําอวยพรปีใหม่ภาษาจีน 2023 พร้อมคำอ่านและคำแปล
รูปภาษาจีนกลาง Png, ภาพภาษาจีนกลางPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
รูปภาษาจีนกลาง Png, ภาพภาษาจีนกลางPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
สอนภาษาจีน 1-10 | เรียนภาษาจีน การ์ตูนสอนภาษาจีน Kids2D - Youtube
สอนภาษาจีน 1-10 | เรียนภาษาจีน การ์ตูนสอนภาษาจีน Kids2D – Youtube
แปลไทยเป็นอังกฤษ พร้อมคำอ่าน - แอปพลิเคชันใน Google Play
แปลไทยเป็นอังกฤษ พร้อมคำอ่าน – แอปพลิเคชันใน Google Play
รวมบทสนทนา ภาษาจีนกลาง ในหลากหลายสถานการณ์ ที่พบในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านพินอิน คำอ่านไทย และคำแปล | Lazada.Co.Th
รวมบทสนทนา ภาษาจีนกลาง ในหลากหลายสถานการณ์ ที่พบในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านพินอิน คำอ่านไทย และคำแปล | Lazada.Co.Th
สนทนาภาษาจีนกลาง ในครอบครัว ชุด กิจวัตรประจำวัน ของหนูน้อย (Talking Pen)
สนทนาภาษาจีนกลาง ในครอบครัว ชุด กิจวัตรประจำวัน ของหนูน้อย (Talking Pen)
อยากพูดจีนคล่องต้องรู้ 80 คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น
อยากพูดจีนคล่องต้องรู้ 80 คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น
ศัพท์จีน 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้ | ร้านหนังสือนายอินทร์
ศัพท์จีน 6,000 คำ ไม่รู้…ไม่ได้ | ร้านหนังสือนายอินทร์
หัดอ่านภาษาจีนกลาง ม. อึ้งอรุณ | Shopee Thailand
หัดอ่านภาษาจีนกลาง ม. อึ้งอรุณ | Shopee Thailand
แอปเรียนภาษาจีนดีบอกต่อ (Ep1) | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Cometoneelworld | Lemon8
แอปเรียนภาษาจีนดีบอกต่อ (Ep1) | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Cometoneelworld | Lemon8
50 คำอวยพรตรุษจีน 2566 คำอวยพรภาษาจีน ความหมายดี เฮงๆ ปังๆ
50 คำอวยพรตรุษจีน 2566 คำอวยพรภาษาจีน ความหมายดี เฮงๆ ปังๆ
รวมชื่อภาษาจีน ความหมายดี พร้อมหลักการตั้งชื่อลูกสาว ลูกชาย | Cottonbaby
รวมชื่อภาษาจีน ความหมายดี พร้อมหลักการตั้งชื่อลูกสาว ลูกชาย | Cottonbaby
หมวยสอนจีน] ❤️Ep1: ครอบครัวของฉัน❤️ วันนี้ขอแชร์คำศัพท์หรือประโยคที่อาจจะเห็นหรือว่าใช้กันบ่อยๆเกี่ยวกับครอบครัว มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างน้า
หมวยสอนจีน] ❤️Ep1: ครอบครัวของฉัน❤️ วันนี้ขอแชร์คำศัพท์หรือประโยคที่อาจจะเห็นหรือว่าใช้กันบ่อยๆเกี่ยวกับครอบครัว มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างน้า
คำศัพท์ตัวเลข 11-20 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล - ภาษาอังกฤษออนไลน์
คำศัพท์ตัวเลข 11-20 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษออนไลน์
ตำราเรียนภาษาจีนกลางห้าร้อยคำ เล่ม1 จีนตัวเต็ม (มีเสียงประกอบการเรียนในYoutube) - ศูนย์รวมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย #Thaibookfair
ตำราเรียนภาษาจีนกลางห้าร้อยคำ เล่ม1 จีนตัวเต็ม (มีเสียงประกอบการเรียนในYoutube) – ศูนย์รวมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย #Thaibookfair

Learn more about the topic แปล ภาษา จีน พร้อม คํา อ่าน.

See more: blog https://vnptbinhduong.net.vn/asequals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *